Avocat Teaha Mihai

Absolvent al Facultatii de Drept Universitatea Dimitrie Cantemir in anul 2002.

 • Studii post universitare – masterat – Comunicare si Relatii Publice – Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administratie Publica. 2002 – 2004
 • Curs de perfectionare – „Introducere in Politici Publice” – Asociatia Pro Democratia. 2002
 • Curs de perfectionare – „Administratie Publica Locala si Participare Cetateneasca” – Asociatia Pro Democratia. 2002
 • Curs de perfectionare – „Planificare Strategica  in Administratie Publica Locala” – Asociatia Pro Democratia. 2002
 • Curs de perfectionare – Legislatia Europeana privind achizitiile publice – Bucuresti – Delegatia Comisiei Europene. 2004
 • Curs de perfectionare – Legislatia eupeana aplicabila programelor finantate de Uniunea Europena – Pre  Aderare si Post Aderare – Bucuresti – Delegatia Comisiei Europene. 2004
 • Curs de perfectionare – Construirea si implementarea Sistemelor de Management Integrat realizate in conformitate cu standardele ISO 14001, ISO 9001 si specificatia OHSAS 18001. 2005
 • Curs de perfectionare – Privind modificarile si actualizarile Legii Contabilitatii si ale Legii Societatilor Comerciale. 2007
 • Curs de perfectionare – Legislatia si expertiza juridica privind accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene. 2007
 • Membru in cadrul Baroului Cluj. 2007
 • Membru fondator al Societatdii Civile Profesionale de Avocatdi „Teaha, Füzesi&Partners”. 2009

Domnul Av. Teaha Mihai  a oferit consultantda, asistentda si reprezentare in urmatoarele domenii: achizitdii publice; proceduri de expropriere imobilelor pentru utilitate publica; infiintdare asociatdii si fundatdii, contencios administrativ si fiscal; asigurari sociale si dreptul muncii; drept bancar; drept civil – revendicari si reconstituirea dreptului de proprietate precum si orice alt drept real conferit de lege; drept comercial societar; recuperari creantde, executare silita; IT, telecomunicatdii mass-media; obligatdii civile si comerciale; proprietate intelectuala; procedura insolventdei; real estate si constructdii; dreptul concurentdei; implementarea proiectelor cu finantdare europeana.